Bij een ontwikkelingsstoornis kan er sprake zijn van autisme. Dit zijn niet altijd stille terug-getrokken kinderen maar kunnen ook drukke kinderen zijn. Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben het vaak moeilijk op school. Mogelijke kenmerken van autisme kunnen zijn:

* stoornissen in de sociale interacties; kinderen hebben moeite hun emoties te tonen en de communicatie kan stroef verlopen.

* stoornissen in verbale en non-verbale communicatie; maken bijvoorbeeld vaak gebruik van stopwoorden.

* stoornissen in verbeelding; kunnen onverklaarbare angsten hebben, fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar heen, kunnen niet tot het grote geheel komen [gefragmenteerd denken], kunnen zich moeilijk inleven in het gevoel van andere mensen.

Bij onderzoek naar een stoornis in het autistisch spectrum wordt gebruik gemaakt van testen, observatie en vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden ook uitgereikt aan de ouders/verzorgers en leerkrachten van het betreffende kind.