Uw kind zit niet lekker in zijn/haar vel. Op school wil het maar niet vlotten en ontwikkelt uw kind zich anders dan u verwacht had. U maakt zich zorgen en het is niet duidelijk wat er nu precies aan de hand is. Waar komen de problemen vandaan? Het lukt uw kind niet zich de schoolse vaardigheden eigen te maken. Wat is daar de oorzaak van?

Uw kind heeft moeite met zijn/haar gedrag. Hoe komt dat en wat houdt dit in stand? Soms is de hulpvraag duidelijk, bijvoorbeeld een leerstoornis als dyslexie of ontwikkelingsproblematiek als autisme. A & B Advies en Begeleiding kan u helpen om helderheid te verkrijgen op het gebied van:

 • Leerachterstanden in lezen, spelling,
  taal en rekenen
 • Leerstoornissen zoals Dyslexie
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Gedrag- en motivatieproblemen
 • Aandachtsproblemen en hyperactiviteit
  [zoals ADD en ADHD]
 • Ontwikkelingsstoornissen [zoals Autisme]
 • Huiswerk-/studiebegeleiding
 • Hulp bij beroeps- en of studiekeuze